Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Finanse - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170001710

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbdnych do realizacji jego zada oraz sposobu weryfikacji prawidowoci przekazywanych informacji

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:00:17
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001704

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:00:19
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001687

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci przypadajcych agencji patniczej w ramach Wsplnej Polityki Rolnej

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:00:24
2017-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001548

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbdnych do sporzdzania bilansu patniczego oraz midzynarodowej pozycji inwestycyjnej

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:04
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001549

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Krajowego Orodka Wsparcia Rolnictwa

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:04
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001552

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umw, ktrych przedmiotem s instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:03
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001535

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Porednikw Kredytu Hipotecznego

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:07
2017-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001536

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu na porednika kredytu hipotecznego

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:07
2017-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001470

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:27
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001443

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:36
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001444

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunkw prowadzenia dziaalnoci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:35
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001445

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknity lokat, ktrych przedmiotem s instrumenty pochodne oraz niektre prawa majtkowe

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:35
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001446

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umw, ktrych przedmiotem s instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:35
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001437

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usug reprezentatywnych powizanych z rachunkiem patniczym

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:37
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001426

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozdawczoci budetowej w ukadzie zadaniowym

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:41
2017-07-26
2017-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20170001403

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej porednika kredytu hipotecznego

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:48
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001360

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorw i numerw rozliczeniowych nadawanych niektrym dostawcom usug patniczych oraz unikatowych identyfikatorw nadawanych rachunkom patniczym prowadzonym przez tych dostawcw

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:02:00
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001285

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozda oraz biecych informacji dotyczcych dziaalnoci i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:02:22
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001172

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru instrumentw finansowych

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:15:28
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001114

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegowej treci warunkw emisji certyfikatw inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknity, ktry nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamknitym

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:15:44
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001080

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbdnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalnoci planw przymusowej restrukturyzacji i grupowych planw przymusowej restrukturyzacji

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:15:54
2017-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001060

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu patnoci

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:16:00
2017-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001030

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminw przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o ktrych mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:16:09
2017-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001710

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbdnych do realizacji jego zada oraz sposobu weryfikacji prawidowoci przekazywanych informacji

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:00:17
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001704

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:00:19
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001687

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci przypadajcych agencji patniczej w ramach Wsplnej Polityki Rolnej

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:00:24
2017-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001548

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbdnych do sporzdzania bilansu patniczego oraz midzynarodowej pozycji inwestycyjnej

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:04
2017-08-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001549

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyki rodkw finansowych Krajowego Orodka Wsparcia Rolnictwa

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:04
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001552

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umw, ktrych przedmiotem s instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:03
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001535

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Porednikw Kredytu Hipotecznego

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:07
2017-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001536

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu na porednika kredytu hipotecznego

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:07
2017-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001470

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla rnych podmiotw wykonujcych zadania na rzecz rolnictwa

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:27
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001443

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:36
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001444

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunkw prowadzenia dziaalnoci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:35
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001445

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknity lokat, ktrych przedmiotem s instrumenty pochodne oraz niektre prawa majtkowe

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:35
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001446

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umw, ktrych przedmiotem s instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:35
2017-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001437

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usug reprezentatywnych powizanych z rachunkiem patniczym

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:37
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001426

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sprawozdawczoci budetowej w ukadzie zadaniowym

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:41
2017-07-26
2017-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20170001421

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:42
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001403

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej porednika kredytu hipotecznego

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:01:48
2017-07-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001360

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorw i numerw rozliczeniowych nadawanych niektrym dostawcom usug patniczych oraz unikatowych identyfikatorw nadawanych rachunkom patniczym prowadzonym przez tych dostawcw

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:02:00
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001285

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozda oraz biecych informacji dotyczcych dziaalnoci i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:02:22
2017-06-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001172

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru instrumentw finansowych

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:15:28
2017-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001114

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie szczegowej treci warunkw emisji certyfikatw inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknity, ktry nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamknitym

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:15:44
2017-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001080

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbdnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalnoci planw przymusowej restrukturyzacji i grupowych planw przymusowej restrukturyzacji

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:15:54
2017-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001068

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyszej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomociach

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:15:58
2017-12-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001060

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu patnoci

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:16:00
2017-06-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001030

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminw przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o ktrych mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

obowizujcy na dzie 2017-09-20 00:16:09
2017-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32015R0061

Rozporzdzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 padziernika 2014 r. uzupeniajce rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypyww netto dla instytucji kredytowych Tekst majcy znaczenie dla EOG

2014-10-10
32013R0575

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogw ostronociowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniajce rozporzdzenie (UE) nr 648/2012 (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2013-06-26
32013L0036R(01)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunkw dopuszczenia instytucji kredytowych do dziaalnoci oraz nadzoru ostronociowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniajca dyrektyw 2002/87/WE i uchylajca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE ( Dz.U. L 176 z 27.6.2013 )

2013-06-26
32013L0036

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunkw dopuszczenia instytucji kredytowych do dzia!alno"ci oraz nadzoru ostro#no"ciowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniaj$ca dyrektyw% 2002/87/WE i uchylaj$ca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Tekst maj$cy znaczenie dla EOG)

2013-06-26
32012R0648

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentw pochodnych bdcych przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentw centralnych i repozytoriw transakcji (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2012-07-04
32012L0030

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/30/UE z dnia 25 padziernika 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie s wymagane w pastwach czonkowskich od spek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich rwnowanoci, dla ochrony interesw zarwno wsplnikw, jak i osb trzecich w zakresie tworzenia spki akcyjnej, jak rwnie utrzymania i zmian jej kapitau (wersja przeksztacona) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2012-10-25
32011L0035

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/35/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. dotyczca czenia si sp

2011-04-05
32005L0068

Dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniajca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a take dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE Tekst majcy znaczenie dla EOG.

2005-11-16
32004L0072

DYREKTYWA KOMISJI 2004/72/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujca dyrektyw 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informacji wewntrznej w odniesieniu do towarowych instrumentw pochodnych, sporzdzania list osb majcych dostp do informacji wewntrznych, powiadamiania o transakcjach zwizanych z zarzdem oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach

2004-04-29
32003L0125

DYREKTYWA KOMISJI 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujca dyrektyw 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zalece inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktw interesw

2003-12-22
32003L0124

DYREKTYWA KOMISJI 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujca dyrektyw 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewntrznych oraz definicji manipulacji na rynku

2003-12-22
32003L0006

DYREKTYWA 2003/6/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (naduy na rynku)

2003-01-28
32002L0087

DYREKTYWA 2002/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakadami ubezpiecze oraz przedsibiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniajca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

2002-12-16
32001L0034

DYREKTYWA 2001/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierw wartociowych do publicznych notowa giedowych oraz zakresu informacji dotyczcych papierw wartociowych podlegajcych obowizkowi publikacji

2001-05-28
32001L0024

Dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

2001-04-04
32000L0046

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 wrzenia 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dziaalnoci przez instytucje pienidza elektronicznego oraz nadzoru ostronociowego nad ich dziaalnoci

2000-09-18
32000L0028

DYREKTYWA2000/28/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 18 wrzenia 2000 r. zmieniajca dyrektyw 2000/12/WE odnoszc si do podejmowania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez instytucje kredytowe

2000-09-18
32000L0012

DYREKTYWA 2000/12/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 marca 2000 r. odnoszca si do podejmowania i prowadzenia dziaalnoci przez instytucje kredytowe

2000-03-20
31999L0093

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 w sprawie wsplnotowych ram w zakresie podpisw elektronicznych

1999-12-13
31998L0026

Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknicia rozlicze w systemach patnoci i rozrachunku papierw wartociowych

1998-05-19
31997L0009

Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemw rekompensat dla inwestorw

1997-03-03
31997L0005

Dyrektywa 97/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie transgranicznych przeleww bankowych

1997-01-27
31993L0006

DYREKTYWA RADY 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatnoci kapitaowej przedsibiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych

1993-03-15
31993L0002

Dyrektywa Komisji 93/2/EWG z dnia 28 stycznia 1993 r. zmieniajca zacznik II do dyrektywy Rady 66/402/EWG w sprawie obrotu materiaem siewnym zb

1993-01-28
31992R2913

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 padziernika 1992 ustanawiajce Wsplnotowy Kodeks Celny z pniejszymi zmianami wprowadzonymi przez: 1) rozporzdzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 82/97, z dnia 19 grudnia 1996 2) rozporzdzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 955/99z dnia 13 kwietnia 1999 r. rozporzdzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 2700/2000 z dnia26 listopada 2000r.

1992-10-12
PN-F-01102:2012 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Numer rachunku bankowego (NRB)
-Elementy i zasady tworzenia
PN-ISO 9362:2012 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kod identyfikujcy instytucj (BIC)
PN-ISO 19092:2010 - wersja polskaUsugi finansowe
-Biometria
-Podstawy bezpieczestwa
PN-ISO 7341:2009 - wersja polskaBankowo
-Uzgadnianie rachunkw nostro
PN-ISO 20022-2:2008 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 2: Role i obowizki organw rejestrujcych
PN-ISO 13616-2:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
-Cz 2: Rola i obowizki organu rejestrujcego
PN-ISO 13616-1:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
-Cz 1: Struktura IBAN
PKN-ISO/TS 20022-5:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 5: Inynieria odwrotna ISO 20022
PKN-ISO/TS 20022-3:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 3: Wytyczne modelowania ISO 20022
PKN-ISO/TS 20022-4:2007 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 4: Zasady projektowania XML ISO 20022
PN-F-01101:2007 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-ISO 20022-2:2006 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 2: Role i obowizki organw rejestrujcych
PN-EN 1143-1:2006 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Wymagania, klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Cz 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszcze
PN-ISO 20022-1:2006 - wersja polskaUsugi finansowe
-Uniwersalny schemat komunikatw brany finansowej
-Cz 1: Oglna metodologia i specyfikacje formatu dla wej i wyj z Repozytorium ISO 20022
PN-ISO 10383:2006 - wersja polskaPapiery wartociowe i pokrewne instrumenty finansowe
-Kody identyfikacyjne gied i rynkw (MIC)
PN-EN 1143-1:2006 - wersja angielskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 4217:2005 - wersja polskaKody oznaczania walut i rodkw pieninych
PN-ISO 13616:2004 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
PN-EN 1143-1:2000/A1:2004 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-EN 1143-1:2000/A2:2004 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 7341:2004 - wersja polskaBankowo
-Uzgadnianie rachunkw nostro
PN-F-01101:2004 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-ISO 8532:2003 - wersja polskaPapiery wartociowe
-Format do transmisji numerw certyfikatw
PN-ISO 9019:2003 - wersja polskaPapiery wartociowe
-Numerowanie certyfikatw
PN-ISO 8109:2002 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Papiery wartociowe
-Format euroobligacji
PN-ISO 6166:2002 - wersja polskaPapiery wartociowe i pokrewne instrumenty finansowe
-Midzynarodowy system numerowania identyfikatorw papierw wartociowych (ISIN)
PN-F-01101:2001 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzory formularzy bankowych
-Wzr formularza polecenia przelewu/wpaty gotwkowej (WP)
PN-F-01103:2001 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Wzory formularzy bankowych
-Formularze czeku
PN-F-01102:2000 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Numer Rachunku Bankowego (NRB)
-Elementy i zasady tworzenia
PN-ISO 7982-1:2000 - wersja polskaTelekomunikacja bankowa
-Komunikaty dotyczce transferu rodkw pieninych
-Terminologia i uniwersalny zbir segmentw danych i elementw danych do stosowania w komunikatach elektronicznego transferu rodkw pieninych
PN-ISO 4217:2000 - wersja polskaKody oznaczania walut i rodkw pieninych
PN-EN 1143-1:2000 - wersja polskaPomieszczenia i urzdzenia do przechowywania wartoci
-Klasyfikacja i metody bada odpornoci na wamanie
-Szafy, drzwi do pomieszcze i pomieszczenia
PN-ISO 9362:1999 - wersja polskaBankowo
-Bankowe komunikaty telekomunikacyjne
-Kody identyfikujce bank
PN-ISO 8908:1999 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Terminologia i elementy danych
PN-ISO 13616:1998 - wersja polskaBankowo i pokrewne usugi finansowe
-Midzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
PN-P-84538:1996 - wersja polskaOpakowania transportowe z tkanin
-Worki pocztowe i bankowe

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu